News Browsing

Fresh Country Charm (from CL January 2013)
Translate the following sentences or sentence chunks into Hungarian.
1. Food writer and cook Silvana de Soissons isn't a woman to shy away from a challenge. But taking on a demanding renovation was most definitely not top of her wish list when she and her husband John-Paul began searching for properties near her daughter's new school in Wiltshire in 2006.- Az étel kritikus és szakács Silvana de Soissons nem az a fajta nő akit egy kihívással el lehetne ijeszteni. De bizonyos, hogy egy nagy erőfeszítéssel járó felújítás nem a kívánságlistájának élén foglalt helyet, amikor férjével, John Paul-lal ingatlanok után keresgéltek a lányuk iskolájához közel Wiltshire-ben, 2006-ban.
2. It looked so unloved and decrepit – you could see the sky through the attic roof, there were pigeons in the rafters, frogs in the cellar and the garden had been completely overtaken by nature.- Az ingatlan magányosnak és elhanyagoltnak tűnt- a padlástetőn keresztül lehetett látni az eget, galambok ültek a gerendákon, a pincében pedig békák. A kert felett a természet teljesen átvette az uralmat.
3. The couple's labour of love on the four-storey property began eight months of sheer hard work and some serious cleaning, as they removed decades of detritus and filled up numerous skips.- A pár önfeláldozó munkája a négyszintes házban 8 hónap puszta kemény munkából és komoly takarításból állt, mivel évtizedek törmelékét kellett eltüntetniük és számos rést kellett betömniük.
4. As she is of Italian descent, Silvana finds she needs colours to combat the pewter-grey dampness of the British winter. - Mivel olasz származású, Silvana úgy gondolja sok-sok színre van szüksége, hogy harcba tudjon szállni az angol telek szürke, élettelen nyirkosságával szemben.
5. Apart from its classic Georgian symmetry, original oak flooring and panelled doors, the house didn't reveal many other treasures during the extensive renovation, except for a roll-top bath hidden behind panelling. - Eltekintve a ház klasszikus György korabeli szimmetriájától, eredeti tölgyfa padlózatától és betétes ajtószárnyaitól, a felújítás során a ház nem nyújtott újabb meglepetést kivéve a hagyományos lábakon álló fürdőkádat, ami a borítás mögé volt rejtve.
6. Sometimes it's best to leave parts untouched – we've left the old outside bothy exactly as it was and, although we cleared the garden, it's still quite wild to maintain natural habitats for bees, moths and butterflies.- Néha az a legjobb ha bizonyos részeket érintetlenül hagyunk – úgy hagytuk a kis kinti házikót ahogy volt és bár rendbe szedtük a kertet, még mindig elég vad, hogy természetes élőhelyet nyújthasson a méheknek, molylepkéknek és pillangóknak.

My Countryside Andrew Motion (from CL January 2013)
Read the article. The sentence chunks have been removed from the text. Decide which fit in the gaps 1-7.

A/ Having been raised in the countryside, ... -7

B/ Preserving the landscape is preserving ... - 6
C/ Neither of my parents were great ... - 1
D/ There are many large woodlands around ... - 3
E/ I inherited an interest in birdwatching ... - 4
F/ Hours were spent exploring the area ... - 2
G/ As a boy, I holidayed in Norfolk, then I ... - 5

The Art of the Wood Engraver (from January 2011)
For questions 1-10 read the text below. Use the root of the words given with relevant number to form a word that fits the space.
1. BLEAK – BLEAKNESS
2. SHARP– SHARPENS
3. INTEREST – UNINTERESTING
4. SURROUND – SURROUNDED
5. INTRICATE – INTRICATELY
6. HIGH– HIGHLY
7. CURIOUS – CURIOUSLY
8. PROPER - PROPERLY
9. BROAD – BROADEN
10. ART – ARTISTRY

Country in the City - Wetlands (from Country Living January 2013)
Read the following text about wetlands and decide which word (only one) is missing from gaps 1-10.

1- as 6- be
2- was 7- as
2- into 8- has
3- well 9- as
4- to 10- in

Textile designer Fiona Howard (from CL January 2013)

Read the article. Some words have been removed from the text. Decide which word fits in each gap 1-10.

A – backdrop - 6
B – upbeat - 10
C – ranging - 2
D – doubles - 5
E – considerable - 9
F – traced - 7
G – common - 1
H – including - 3
I – brimming - 4
J – appreciated - 8

Blog

Az oldalt készítette TemplateCenter.EU